primerjajkredit.si ikona

Splošni pogoji primerjajkredit.si

Osnovni namen, ki ga zasleduje primerjajkredit.si, je izvajanje pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja.

Aleš Povše s.p. kot izvajalec primerjajkredit.si izvaja primerjajkredit.si skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca primerjajkredit.si ter Povpraševalcev primerjajkredit.si pri uporabi storitev primerjajkredit.si. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec primerjajkredit.si.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

 • Asistent: je oseba (m/ž) v klicnem centru na številki 070 444 999
 • primerjajkredit.si: je storitev, ki nudi Povpraševalcem primerjajkredit.si pomoč pri iskanju  ponudb različnih ponudnikov.
 • Izvajalec primerjajkredit.si: Izvajalec storitve je Aleš Povše s.p., Dečja vas 35, 8210 Trebnje matična številka: 3850609000, davčna številka: 14771632.
 • Ponudnik: Ponudnik različnih storitev, ki storitve izvaja za svoj račun.
 • Povpraševalec primerjajkredit.si: Korisnik primerjajkredit.si, fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani primerjajkredit.si pridobi pravico koristiti storitev primerjajkredit.si na način, da povprašuje po različnih ponudbah.

 

Opis primerjajkredit.si

Storitve primerjajkredit.si so na voljo Povpraševalcem primerjajkredit.si. primerjajkredit.si združuje obiskovalce primerjajkredit.si in ponudnike. Povpraševalec primerjajkredit.si brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu primerjajkredit.si preko internetnega obrazca na spletni strani primerjajkredit.si in tako posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Izvajalec primerjajkredit.si lahko ponudnikom posreduje povpraševanje Povpraševalca primerjajkredit.si. Ponudniki lahko kontaktirajo Povpraševalca primerjajkredit.si, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec primerjajkredit.si preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo Povpraševalca primerjajkredit.si.

Povpraševalec primerjajkredit.si na podlagi obiska spletne strani primerjajkredit.si pridobi pravico do naslednjih storitev:

 • na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec primerjajkredit.si Povpraševalcu primerjajkredit.si skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;
 • Izvajalec primerjajkredit.si ponudnikom posreduje kontaktne podatke Povpraševalca primerjajkredit.si za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;
 • Povpraševalcu primerjajkredit.si Izvajalec primerjajkredit.si nudi podporo pri koriščenju primerjajkredit.si na način, da posreduje informacije o primerjajkredit.si in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju primerjajkredit.si.

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec primerjajkredit.si, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od primerjajkredit.si in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na info@primerjajkredit.si. Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih.

primerjajkredit.si oz. Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu primerjajkredit.si preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem primerjajkredit.si.

V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec primerjajkredit.si sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec primerjajkredit.si prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem primerjajkredit.si. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem primerjajkredit.si na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec primerjajkredit.si ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Povpraševalcem primerjajkredit.si in ponudnikom. Izvajalec primerjajkredit.si Povpraševalcu primerjajkredit.si ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Povpraševalec primerjajkredit.si ima na voljo oddati običajno število povpraševanj za povprečno število gospodinjstev.

Ponudbe oz. raziskava

Izvajalec primerjajkredit.si bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec primerjajkredit.si ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec primerjajkredit.si si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec primerjajkredit.si niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku primerjajkredit.si, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani primerjajkredit.si za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izvajalec primerjajkredit.si bo cene med Ponudniki osveževal oz. primerjal periodično vsake tri mesece.

Ocenjevanje zadovoljstva pacientov

Zadovoljstvo pacientov oz. Povpraševalcev, ki so že opravili posamezne posege na podlagi predhodno prejetih ponudb, ki jim jih je posredoval primerjajkredit.si se ocenjuje na sledeč način:

 • Povpraševalec po opravljenem posegu na spletni strani primerjajkredit.si pod zavihkom Ocenjevanje zadovoljstva odgovori na zastavljeno vprašanje, kar je pogoj za vračilo 50,00 eur s strani Izvajalca primerjajkredit.si,
 • Povpraševalci izpolnjujejo ankete po posameznih dejavnostih.

V proces ocenjevanja zadovoljstva pacientov za že opravljene posege so vključeni le Povpraševalci primerjajkredit.si, ki opravijo posege, za katere jim je ponudbe posredoval Izvajalec primerjajkredit.si oz. Ponudnik in izključno posegi, ki so bili opravljeni pri Ponudniku iz ponudbe.

Obračun storitev

Povpraševalec primerjajkredit.si ima storitve, ki jih ponuja primerjajkredit.si in se nanašajo izključno na povpraševanje, pridobitev ponudb in vpogled v oceno zadovoljstva pacientov, na voljo brezplačno.

Uporaba storitev primerjajkredit.si

primerjajkredit.si predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru primerjajkredit.si in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Povpraševalec primerjajkredit.si neposredno ponudniku.

Izvajalec primerjajkredit.si v vseh primerih nastopa zgolj kot pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za Povpraševalca primerjajkredit.si. V celotnem postopku Povpraševalec primerjajkredit.si nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni primerjajkredit.si. Izvajalec primerjajkredit.si ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in/ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu primerjajkredit.si s strani Izvajalca primerjajkredit.si in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Izvajalec primerjajkredit.si ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Povpraševalec primerjajkredit.si lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca primerjajkredit.si, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu primerjajkredit.si ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca primerjajkredit.si posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Povpraševalec primerjajkredit.si zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec primerjajkredit.si pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec primerjajkredit.si pravico do blokiranja storitve primerjajkredit.si Povpraševalcu primerjajkredit.si.

Storitve primerjajkredit.si se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec primerjajkredit.si posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec primerjajkredit.si izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu primerjajkredit.si dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev primerjajkredit.si.

Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec primerjajkredit.si je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev primerjajkredit.si, ki bodo uporabljeni pri izvajanju primerjajkredit.si. Povpraševalec primerjajkredit.si s povpraševanjem v primerjajkredit.si podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo izključno za namene izvajanja storitev primerjajkredit.si in sicer za ocenjevanje zadovoljstva pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo kriterijem primerjajkredit.si. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo Povpraševalca primerjajkredit.si poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Povpraševalec primerjajkredit.si podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem ter v tretje države, z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec primerjajkredit.si: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec primerjajkredit.si bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca primerjajkredit.si. Izvajalec primerjajkredit.si mora Povpraševalcu primerjajkredit.si na njegovo zahtevo:

 • potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalec primerjajkredit.si lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov info@primerjajkredit.si ali na naslov Aleš Povše s.p., Dečja vas 35, 8210 Trebnje. Izvajalec primerjajkredit.si bo zahtevo dosledno spoštoval.

Reklamacije

Povpraševalec primerjajkredit.si ima pravico, da Izvajalcu primerjajkredit.si sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev primerjajkredit.si s strani ponudnikov na telefonsko številko 031 712 500ali na elektronski naslov info@primerjajkredit.si.

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec primerjajkredit.si si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec primerjajkredit.si obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca primerjajkredit.si. Izvajalec primerjajkredit.si Povpraševalcu primerjajkredit.si svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca primerjajkredit.si. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec primerjajkredit.si z oddajo povpraševanja preko spletne strani primerjajkredit.si vstopa v primerjajkredit.si in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 1. 2019 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca primerjajkredit.si.